Sie befinden sich hier: Steyr Mannlicher > Философия

Философия

ФИЛОСОФИЯ

За нас лова е мит и копнеж, който обединява точността, уважението и себепознанието с древния инстинкт за хармония между човека и природата.

 

Само чрез тази хармония, може да се съживи същността на лова. Това е готовността да вземеш правилното решение в правилния момент.

 

Един мит може да бъде оценен от човечеството, когато се изживее красотата му, така че тя да придобие смисъл. За това всички STEYR MANNLICHER оръжия са не само технически зрели, но чрез елегантността си създават хармония между видимото и истинното.

Философия